Terveydenhuollon ammattilaiset

KROONISET SAIRAUDET

Monet krooniset sairaudet voivat aiheuttaa suun kuivumista¹. Yli 40 %:lla diabeetikoista on näitä ongelmia. Ne voivat olla runsasvirtsaisuuden, korkean verensokerin tai lääkityksen seurausta. Muita kserostomiaa mahdollisesti aiheuttavia sairauksia ovat sydän- ja verisuonisairaudet, autoimmuunisairaudet, kuten Sjögrenin oireyhtymä, systeeminen lupus erythematosus ja nivelreuma, pitkittynyt stressi ja ahdistus, Parkinsonin tauti ja aivohaveri.

LÄÄKITYS

Useimmat kserostomiatapaukset kuuluvat lääkityksen sivuvaikutuksiin²,³. Kserostomia yhdistetään satoihin eri reseptilääkkeisiin ja käsikauppalääkkeisiin². Muun muassa seuraavat ovat lääkeluokkia, jotka voivat aiheuttaa tätä vaivaa:
•    antikolinergit
•    antihistamiinit
•    verenpainelääkkeet
•    ruokahalua hillitsevät lääkkeet
•    kemoterapia-aineet
•    neurologiset aineet
•    yliaktiivisen virtsarakon hoitoon käytettävät lääkkeet
•    psykotrooppiset lääkkeet.
Vähintään kolmen erityyppisen lääkkeen samanaikainen käyttö lisää kserostomian riskiä 40 %:lla.
Sädehoito tai pään ja kaulan alueen leikkaus voivat aiheuttaa vakavia syljen tuotannon häiriöitä, jotka aiheuttavat vakavaa epämukavuuden tunnetta potilaille.
Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että bioXtra-tuotteiden käyttö parantaa kserostomian oireita merkittävästi ja vähentää sen vaikutusta elämänlaatuun⁴ ⁵ ⁶ ⁷.

POTILAAT, JOILLA ON ERITYISTARPEITA

Potilaita tulisi rohkaista omasta suuhygieniastaan huolehtimiseen aina kun mahdollista. Jos he eivät kuitenkaan kykene siihen, potilaan suuhygienian ylläpitäminen on tärkeä hoitotehtävä, ja sitä pidetään oleellisena osana terveydenhuoltoa⁸.
Bakteerien aspirointi suunielun eritteiden mukana on keuhkokuumeen tärkeä riskitekijä niin nuorilla kuin vanhoilla. Myös huono suuhygienia voi edesauttaa keuhkokuumeen kehittymistä. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen suun terveydestä ja sen yhteydestä ovat ensisijaisen tärkeitä sen ehkäisyssä ja hoidossaꝰ.

LÄHTEET

1.    Hopcraft, M. and Tan, C. (2010), Xerostomia: an update for clinicians. Australian Dental Journal, 55: 238–244.
2.    Gordon J. Christensen, Common Prescriptions associated with xerostomia. Clinician Report; volume 5,Issue 10: Addendum.
3.    Ann Eshenaur Spolarich (2005), Medication Use and Xerostomia- Treating Drug-induced Dry Mouth. Dimensions of Dental Hygiene ;3(7): 22-24.
4.    Shahdad SA, Taylor C, Barclay SC, Steen IN& Preshaw PM (2005), Double-blind, crossover study of Biotène Oralbalance and BioXtra systems as salivary substitutes in patients with postradiotherapy xerostomia. European Journal of Cancer Care 14, 319–326.
5.    Gookizadeh A, Emami H, Najafizadeh N, Roayaei M (2012). Clinical evaluation of bioXtra in relieving signs and symptoms of dry mouth after head and neck radiotherapy in cancer patients in Seyed-al-Shahad Hospital, Isfahan, Iran. Adv. Biomed Res 2012; 1:72.
6.    Dirix P, Nuyts S, Vander Poorten V, Delaere P, Van den Bogaert W (2007). Efficacy of the BioXtra dry mouth care system in the treatment of radiotherapy-induced xerostomia. SUPPORT CARE CANCER.
7.    Bakhshi M, Manifar S, Azizi N, Shabestari SB, Mardi AH, Shirinbak I, Mehdipour A. Efficacy of BioXtra Spray and Mouthwash in Patients with Radiation-induced Xerostomia: A Randomized Clinical Trial. Int J Experiment Dent Sci 2014; 3(1): 19-23.
8.    How to provide effective oral care – Nursing Times 15.02.11 / Vol 107 No 6.
9.    Oral health and pneumonia: a case study analysis – Dental Nursing January 2014 Vol 10 No 1.